(1)
Linares Manrique, M.; Vigo Torres, E.; San Román Mata, S. CRIBADO NEONATAL DE ENFERMEDADES ENDOCRINO –METABÓLICAS: ACTUALIZACIÓN E IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO SANITARIO. RICCVA 2018, 2.